Sulje

CreleCode-koulutukset on tarkoitettu henkilöstön kehittämisen työkaluiksi viisaille työyhteisöille toimialasta riippumatta.

CreleCode-koulutukset tukevat henkilöstön ammatillista ja henkilökohtaista kasvua kokonaisvaltaisesti. Ne ohjaavat oppimaan paremmin ja aikaansaamaan enemmän.

CreleCode-koulutukset toimivat hyvin myös kasvatus- ja opetustoimialan henkilöstön täydennyskoulutuksina.

CreleCode-koulutuksia on saatavana kolmena eri versiona: core, intense ja custom.

 • CreleCode esittelee
  • innovatiivisen ammattilaisen ominaisuudet ja taidot käytännöllisesti ja selkeästi
 • CreleCode tarjoaa
  • näkemyksellisiä työkaluja osaamisen kehittämiseen ja innovaatioiden aikaansaamiseen
  • itseymmärryksen ja itsen johtamisen välineitä
 • CreleCode ei tarjoa
  • "ainoita oikeita" malleja ja ratkaisuja
 • CreleCode auttaa
  • näkemään ammattilaisena toimimisen suuret linjat
  • tekemään tärkeitä pieniä valintoja
 • CreleCode tukee
  • uuden osaamisen synnyttämistä
  • olemassa olevan osaamisen ja henkilöstön muun kouluttautumisen hyödyntämistä
 • CreleCode intense
  • yhdistää koulutuksen ja konsultoinnin tiiviiksi, vuorovaikutteiseksi oppimisprosessiksi
  • koulutuksen tilaaja saa käyttöönsä käytännöllisen CreleCode-raportin, joka toimii työkaluna henkilöstön kehittämisessä
 • Kaikki CreleCode-koulutukset tukevat parhaiden henkilöstön kehittämisstrategioiden tärkeimpiä painopisteitä:
  • jatkuvan parantamisen kulttuuria
  • aikaansaamisen halun virittämistä
  • monipuolista osaamisen kehittämistä
  • oppimis- ja ajattelutaitojen kehittämistä
  • projekti- ja prosessitaitojen kehittämistä
  • luovan otteen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä
  • aloitteellisuuden ja sisäisen yrittäjyyden kehittämistä
  • elämänhallinta- ja hyvinvointitaitojen kehittämistä
  • työntekijöiden hiljaisen tiedon hyödyntämistä
  • tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä

– – –

CreleCode-koulutukset on kehittänyt kasvatustieteen tohtori (Helsingin yliopisto) Jussi T. Koski. CreleCode-nimi juontaa juurensa Creleco — Creative Learning Consulting Int. –toiminimiyrityksestä. Koski perusti sen vuonna 1998 koulutusten toteuttamisen sekä oman tutkimus- ja kehittämistoimintansa välineeksi.

CreleCode-koulutuksissa hyödynnetään mm. luovuus- ja oppimistutkimuksen keskeisiä tuloksia. Lisäksi CreleCode perustuu Jussi T. Kosken pitkäaikaiseen ja monipuoliseen kokemukseen eri toimialojen organisaatioiden kouluttajana ja kehittäjänä.