Horisonttiensulautumisia, etukansi Horisonttiensulautumisia, takakansi

Koski, Jussi T. 1995. Horisonttiensulautumisia. Keskustelua Hans-Georg Gadamerin kanssa hermeneutiikasta, kasvamisesta, tietämisestä ja kasvatustieteestä. (Väitöskirja) Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, tutkimuksia nro 149.

”Ilahduttava poikkeus kasvatustieteellisten väitöskirjojen jonossa – –. Tämä on Suomessa uutta: tohtorinväitöskirja on omaa ajattelevaa pohdintaa alusta loppuun!”
professori Reijo Wilenius, Takoja-lehti 4/1995
”Kaikille, jotka pitävät väitöskirjoja ’opinnäytepakkopullana’, voi suositella tutustumista Jussi T. Kosken väitöskirjaan – – tarttuipa melkein mihin kohtaan tahansa, aina löytää jotain kiinnostavaa.”
Kirsi Haikarainen, Tiedepolitiikka 4/1995
”[Horisonttiensulautumisia] on myös erittäin mielenkiintoinen puheenvuoro kasvatustieteen metodologisessa keskustelussa. Ansioksi on luettava omaperäinen ja rohkeakin ote, jolla kirjoittaja vie tekstiään eteenpäin.”
professori Pertti Kansanen esitarkastuslausunnossaan
”– – tutkimus on merkittävä ja erittäin tervetullut puheenvuoro kasvatuksen ja kasvatustieteen filosofisista perusteista käytävään keskusteluun. Kokonaisrakenteeltaan tutkimus on johdonmukainen ja hyvin jäsennelty. – – Tyyli on mukaansa tempaavaa ja paikoin jopa hauskaa.”
professori Pauli Siljander vastaväittäjän lausunnossaan
”Lisäksi hermeneutiikka avaa antoisan lähtökohdan myös kasvatustieteeseen ja opettamisen filosofiaan, varsinkin kun korostetaan dialogisempaa lähestymistapaa, tarkastellaan kasvatusta vuorovaikutusprosessina tai tähdennetään uuden oppimisen tapahtuvan hermeneuttisessa kehässä. Suomessa tässä suhteessa on pisimmälle mennyt Jussi T. Koski väitöskirjallaan Horisonttiensulautumisia. Keskustelua Hans-Georg Gadamerin kanssa hermeneutiikasta, kasvamisesta, tietämisestä ja kasvatustieteestä (Helsinki 1995).”
Ismo Nikander, suomentajan esipuhe Hans-Georg Gadamerin Hermeneutiikka-teoksessa